چهارشنبه سوم مرداد ماه

گزارش تصویری

بازدید نایب رئیس کمیته ملی المپیک از اردوی بولس

دکتر مهین فرهادی زاد از اردوی تمرینی بولس فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا بازدید کرد.

رقابت‌های ورزشکاران هموفیلی در زنجان

مسابقات ورزشکاران هموفیلی به میزبانی استان زنجان و در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد.

گزارش تصویری رقابت‌های همودیالیزی / قم

گزارش تصویری رقابت‌های همودیالیزی / قم

مجمع عمومی و سالیانه 1401

مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا در سال 1401 در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد