چهارشنبه سی و یکم شهریور ماه

اصفهان

از قهرمانان و افتخارآفرینان ورزش اصفهان تجلیل شد

مراسم تجلیل از قهرمانان مسابقات جهانی و کشوری سال ۱۳۹۸ هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای استان اصفهان با حضور مسوولان برگزار شد.

نفرات برتر چالش تنیس روی میز معرفی شدند

با پایان چالش تنیس روی میز فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا، نفرات برتر این چالش ورزشی، مشخص و معرفی شدند.