چهارشنبه سی و یکم شهریور ماه

خراسان رضوی

نایب رییس هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا خراسان رضوی معرفی شد

رییس هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا در حکمی نایب رییس این هیات را منصوب کرد.

نفرات برتر رقابت های آنلاین دارت معرفی شدند

پرونده رقابت های دارت فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا گرامیداشت مهندس محمدرضا دانش رضوی دبیر هیات مشهد با معرفی نفرات بسته شد.