پنجشنبه سی و یکم خرداد ماه

گیلان

غنی‌زاده رئیس هیات گیلان شد

با برگزاری مجمع انتخاباتی ریاست هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا، شهرام غنی‌زاده سکان‌دار این هیات شد .

موسوی: ورزش همگانی بر قهرمانی تقدم دارد

دبیر فدراسیون ورزش‌های بیماران خاص و پیوند اعضاء گفت: در این فدراسیون گسترش و توسعه ورزش همگانی بر قهرمانی تقدم و اولویت دارد.