سه شنبه هشتم خرداد ماه

تقویم ورزشی 1403 فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء

فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا تقویم ورزشی 1403 این فدراسیون را به صورت پیشنهادی منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا، تقویم ورزشی 1403 این فدراسیون با هدف بررسی  روسای هیات‌های استانی منتشر تا پیشنهادهای مربوطه به فدراسیون ارائه شود.

تقویم پیشنهادی سال 1403