چهارشنبه سی ام خرداد ماه

اولین جلسه تمرینی دارت در شهرستان آبادان

نخستین جلسه تمرینی بیماران خاص و پیوند اعضا شهرستان آبادان جهت حضور در مسابقات انتخابی قهرمانی کشور در رشته دارت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا، رئیس هیات شهرستان آبادان گفت: پس از رایزنی های فراوان و با همکاری باشگاه ورزشی آرتا موفق شدیم در سالن ستاره های فوتبال این شهرستان و با حضور شرکت کنندگان برای نخستین بار تمرینات این عزیزان را در محلی استاندارد برگزار کنیم.

وی ادامه داد: امیدواریم با حمایت مسئولان شهری شاهد تداوم این امر و پیشرفت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا شهرستان آبادان باشیم.