سه شنبه هشتم خرداد ماه

برگزاری دومین جلسه کمیته آموزش هیات ورزش بیماران خاص استان مرکزی 

دومین جلسه کمیته آموزش هیات ورزش بیماران خاص استان مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا، این جلسه با حضور پوریا اسدی سرپرست هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا استان مرکزی، مژگان قاسمی نایب رئیس هیات، مهدی محمدی دبیر، دکتر حیدری نیک و سایر اعضای هیات برگزار شد.

این جلسه با دستور کار بررسی مسائل مرتبط با حیطه ورزشی بیماران خاص استان مرکزی و تقسیم وظایف اعضای هیات استان در خصوص آموزش و پژوهش برگزار شد. همچنین در این جلسه نظرات و پیشنهادات کاربردی و سازنده توسط اعضای حاضر در جلسه ارائه شد.

گفتنی است در ادامه این جلسه، نشست مشترک هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا استان مرکزی و انجمن تالاسمی نیز برگزار شد. در این جلسه مقرر شد ضمن تعیین اعضای اصلی انجمن، با همکاری‌ هیات بیماران خاص استان مرکزی جهت از سرگیری فعالیت‌های انجمن تالاسمی اقدامات لازم صورت گیرد.