چهارشنبه نوزدهم مرداد ماه

نشریه تابستان فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا منتشر شد

فصلنامه تابستان 1401 فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا منتشر شد، با اخبار، مصاحبه ها و گزارش های قهرمانان و ورزشکاران این فدراسیون با ما همراه باشید.