اسامی دریافت کىىدگان مدالهای طلا، نقره و برنز در سومین دوره مسابقات قهرمانی کشور
ورزشکاران پیوند اعضاء مردان - تهران تیر  1379

اسامی دریافت کىىدگان مدالهای طلا، نقره و برنز در سومین دوره مسابقات قهرمانی کشور

 

آخرین ویرایش در 1394/07/13

آدرس : تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس شرقی، خیابان شهید وفا آذر شمالی، کوچه پانیذ، پلاک 2، طبقه 2، واحد شماره 11

شماره تلفن: 44016368 - 44016369   -  نمابر: 44016370   -  کد پستی: 1481854851

Go to top