عبدالوهاب شهنوازی با اکثریت آرا، رئیس هیأت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء استان سیستان و بلوچستان گردید.


مجمع انتخابات ریاست هیأت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء سیستان و بلوچستان در تاریخ 1397/01/29 برگزار گردید و آقای عبدالوهاب شهنوازی با کسب اکثریت آرا به ریاست هیأت انتخاب شدند.

آدرس : تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس شرقی، خیابان شهید وفا آذر شمالی، کوچه پانیذ، پلاک 2، طبقه 2، واحد شماره 11

شماره تلفن: 44016368 - 44016369   -  نمابر: 44016370   -  کد پستی: 1481854851

Go to top