مهمترین مسابقات برگزار شده در سال 1396

 

12 دوره مسابقات قهرمانی کشور در گروه های تحت پوشش برای زنان و مردان بشرح ذیل برگزار گردیده شد:

  • گروه ورزشکاران پیوند اعضاء در 6 رده سنی و در 11 رشته ورزشی
  • گروه ورزشکاران تالاسمی در 2 رده سنی و در 5 رشته ورزشی
  • گروه ورزشکاران دیابت در 2 رده سنی و در 5 رشته ورزشی
  • گروه ورزشکاران هموفیلی در 1 رده سنی و در 2 رشته ورزشی
  • گروه ورزشکاران دیالیزی در 1 رده سنی و در 2 رشته ورزشی
  • گروه ورزشکاران ام اس در 1 رده سنی و در 2 رشته ورزشی

قریب به 1250 نفر از ورزشکاران در رشته های مختلف در مسابقات سال 1396 شرکت داشتند.

آدرس : تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس شرقی، خیابان شهید وفا آذر شمالی، کوچه پانیذ، پلاک 2، طبقه 2، واحد شماره 11

شماره تلفن: 44016368 - 44016369   -  نمابر: 44016370   -  کد پستی: 1481854851

Go to top